1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. بیوشیمی پزشکی جلد1
بیوشیمی پزشکی  جلد1 آییژ
بیوشیمی پزشکی  جلد1 آییژ آییژ  

بیوشیمی پزشکی جلد1

کد کتاب 100215

کتاب بیوشیمی پزشکی  جلد1 

تعداد صفحه
364
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید بیوشیمی پزشکی جلد1

دارای 2% تخفیف  

کتاب بیوشیمی پزشکی  جلد1 

فصل 1 : مقدمه ای بر شناخت بیوشیمی پزشکی و ساختمان سلول

فصل 2 : آب و تامپون

فصل 3 : بخش اول: اسیدهای آمینه/بخش دوم: پروتئین ها

فصل 4 : قندها و گلیکوپروتئین ها

فصل 5 : بخش اول: لیپیدها/بخش دوم: لیپوپروتئین ها

فصل 6 : غشاء سلولی و انتقالات

فصل 7 : نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل 8 : ویتامین ها و کوآنزیم ها

فصل 9 : آنزیم ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند