1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی شخصیت
  4. چگونه بر اختلال نارسایی توجه فزون کنشی ADHE در بزرگسالی تسلط یابیم!
چگونه بر اختلال نارسایی توجه فزون کنشی ADHE در بزرگسالی تسلط یابیم! دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چگونه بر اختلال نارسایی توجه فزون کنشی ADHE در بزرگسالی تسلط یابیم! دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

چگونه بر اختلال نارسایی توجه فزون کنشی ADHE در بزرگسالی تسلط یابیم!

کد کتاب 121497

کتاب چگونه بر اختلال نارسایی توجه فزون کنشی ADHE در بزرگسالی تسلط یابیم!

با همکاری: کرستین بنتون

تعداد صفحه
304
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید چگونه بر اختلال نارسایی توجه فزون کنشی ADHE در بزرگسالی تسلط یابیم!

کتاب چگونه بر اختلال نارسایی توجه فزون کنشی ADHE در بزرگسالی تسلط یابیم!

کتاب چگونه بر اختلال نارسایی توجه فزون کنشی ADHE در بزرگسالی تسلط یابیم!

بخش1: برای شروع، ارزیابی شوید

بخش2: ذهنیت خود را تغییر دهید ADHD خود را بشناسید و بر آن تسلط یابید

بخش3: مغز خود را تغییر دهید، دارودرمانی برای تسلط بر ADHD

بخش4: زندگی خود را تغییر دهید، قواعدی همیشگی برای موفقیت

بخش5: موقعیت خود را تغییر دهید، تسلط بر ADHD در برخی از حوزه های ویژه زندگی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند