1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. خونریزی پس از زایمان
خونریزی پس از زایمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خونریزی پس از زایمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

خونریزی پس از زایمان

کد کتاب 121480

کتاب خونریزی پس از زایمان

تعداد صفحه
122
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خونریزی پس از زایمان

کتاب خونریزی پس از زایمان

کتاب خونریزی پس از زایمان

فصل1: کلیاتی از خونریزی پس از زایمان

فصل2: عوامل خطر و علل خونریزی پس از زایمان

فصل3: عوارض خونریزی پس از زایمان

فصل4: اصول کلی مدیریت خونریزی پس از زایمان

فصل5: تخمین حجم خونریزی پس از زایمان

فصل6: گیاهان دارویی در خونریزی پس از زایمان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند