1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. تشخیص و طرح درمان بالینی در بیماری های لثه
تشخیص و طرح درمان بالینی در بیماری های لثه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تشخیص و طرح درمان بالینی در بیماری های لثه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

تشخیص و طرح درمان بالینی در بیماری های لثه

کد کتاب 121469

کتاب تشخیص و طرح درمان بالینی در بیماری های لثه

تعداد صفحه
362
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تشخیص و طرح درمان بالینی در بیماری های لثه

کتاب تشخیص و طرح درمان بالینی در بیماری های لثه

کتاب تشخیص و طرح درمان بالینی در بیماری های لثه

فصل1: ملاحظات دندانپزشکی در بیماران دارای مشکلات سیستمیک

فصل2: یافته های کلینیکی

فصل3: افزایش حجم لثه ای

فصل4: اورژانس های پریودنتال

فصل5: تشخیص کلینیکی

فصل6: اتیولوژی بیماری پریودنتال

فصل7: کنترل پلاک

فصل8: اینسترومنت های پریودنتال

فصل9: جراحی های پریودنتال

فصل10: ارتباط پریو - اندو ، پروتز و ارتو

فصل11: بیماری های پوستی - مخاطی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند