1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اصول پاتوفیزیولوژی کلیه
اصول پاتوفیزیولوژی کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اصول پاتوفیزیولوژی کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

اصول پاتوفیزیولوژی کلیه

کد کتاب 121468

کتاب اصول پاتوفیزیولوژی کلیه

تعداد صفحه
422
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول پاتوفیزیولوژی کلیه

کتاب اصول پاتوفیزیولوژی کلیه

کتاب اصول پاتوفیزیولوژی کلیه

فصل1: مروری بر فیزیولوژی کلیه

فصل2: تنطیم تعادل نمک و آب

فصل3: اختلالات تعادل آب

فصل4: بیماریهای همراه با ورم و کاربرد داروهای مدر

فصل5: فیزیولوژی اسید-باز و آلکالوز متابولیک

فصل6: اسیدوز متابولیک

فصل7: اختلالات تعادل پتاسیم

فصل8: آنالیز ادرار و نحوه بررسی بیماران کلیوی

فصل9: پاتوژنز بیماری های اصلی گلومرولی و عروقی

فصل10: بیماری های توبولوانترسیس

فصل11: نارسایی حاد کلیه

فصل12: پیشرفت نارسایی مزمن کلیه

فصل13: علائم و نشانه های نارسایی مزمن کلیه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند