1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. زیبایی در دندانپزشکی گلداشتاین 2018 فصول منتخب آزمون بورد
زیبایی در دندانپزشکی گلداشتاین 2018 فصول منتخب آزمون بورد رویان پژوه
زیبایی در دندانپزشکی گلداشتاین 2018 فصول منتخب آزمون بورد رویان پژوه رویان پژوه  

زیبایی در دندانپزشکی گلداشتاین 2018 فصول منتخب آزمون بورد

کد کتاب 121459

کتاب زیبایی در دندانپزشکی گلداشتاین 2018

فصول منتخب آزمون بورد

تعداد صفحه
248
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید زیبایی در دندانپزشکی گلداشتاین 2018 فصول منتخب آزمون بورد

دارای 3% تخفیف  

کتاب زیبایی در دندانپزشکی گلداشتاین 2018 فصول منتخب آزمون بورد

فصل 4 : طراحی لبخند دیجیتال: یک ابزار دیجیتال برای ارزیابی زیبایی، ارتباط تیمی و مدیریت بیمار

فصل 7 : فتوگرافی بالینی کاربردی

فصل 8 : ایجاد ترمیم های زیبایی از طریق جلوه های ویژه

فصل 15 : ونیرهای سرامیکی و رستوریشن های پارسیل کاوریج

فصل 26 : درمان ترمیمی دیاستم

فصل 27 : درمان رستوریتیو دندان های نامرتب