1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. اطلس کاربردی لیزر در دندانپزشکی حاوی کیس های بالینی مولف
اطلس کاربردی لیزر در دندانپزشکی حاوی کیس های بالینی مولف رویان پژوه
اطلس کاربردی لیزر در دندانپزشکی حاوی کیس های بالینی مولف رویان پژوه رویان پژوه  

اطلس کاربردی لیزر در دندانپزشکی حاوی کیس های بالینی مولف

کد کتاب 121458

کتاب اطلس کاربردی لیزر در دندانپزشکی

حاوی کیس های بالینی مولف

تعداد صفحه
139
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اطلس کاربردی لیزر در دندانپزشکی حاوی کیس های بالینی مولف

دارای 10% تخفیف  

کتاب اطلس کاربردی لیزر در دندانپزشکی حاوی کیس های بالینی مولف

فصل1: مبانی و اصول کاربردی لیزر

فصل2: کیس های بالینی با استفاده از لیزر دیود

فصل3: کیس های بالینی با استفاده از لیزر CO2