1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد حیدری
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد حیدری حیدری  

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد

کد کتاب 121447

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد

ویرایش چهاردهم

تعداد صفحه
815
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد

دارای 25% تخفیف  

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد

بخش نهم : دستگاه عصبی: (1) اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی

بخش دهم : دستگاه عصبی: (2) حس های ویژه

بخش یازدهم : دستگاه عصبی : نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

بخش دوازدهم : فیزیولوژی دستگاه گوارش

بخش سیزدهم : متابولیسم و تنظیم دما

بخش چهاردهم : غدد درون ریز و تولید مثل

بخش پانزدهم : فیزیولوژی ورزشی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند