1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. Book Brief خلاصه کتاب تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)
Book Brief خلاصه کتاب تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz) رویان پژوه
Book Brief خلاصه کتاب تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz) رویان پژوه رویان پژوه  

Book Brief خلاصه کتاب تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)

کد کتاب 121435

کتاب Book Brief خلاصه کتاب تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)

تعداد صفحه
236
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید Book Brief خلاصه کتاب تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)

دارای 3% تخفیف  

کتاب Book Brief خلاصه کتاب تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz)

قسمت  : ضایعات استخوانی

فصل15: رادیولوسنسی های آناتومیک

فصل16: رادیولوسنسی های پری اپیکال

فصل17: رادیولوسنسی هایپری کرونال

فصل18: رادیولوسنسی های بین رشته ای

فصل19: رادیولوسنسی های شبه سیست منفرد بدون نیاز به تماس دندانی

فصل20: رادیولوسنسی های مولتی لاکولار

فصل21: رادیولوسنسی های منفرد با بوردهای ناصاصف و نامشخص

فصل22: رادیولوسنسی های متعدد جدا از هم، با حدود مشخص

فصل23: رقیق شدگی های جنرالیزه استخوان های فک

بخش B:  ضایعات رادیولوسنت با کانون های رادیواپک یا ضایعات رادیولوسنت - رادیواپک

فصل24: ضایعات مخلوط رادیولوسنت رادیواپک در ارتباط با دندان ها

فصل25: ضایعات مخلوط رادیولوسنت - رادیواپکی که لزوما ارتباطی با دندان ندارند

بخش C: رادیواپاسیتی های فکین

فصل26: رادیواپاسیتی های آناتومیک فکین

فصل27: رادیواپاسیتی های پری اپیکال

فصل28: رادیواپاسیتی های منفردی که لزوما با دندان در تماس نیستند

فصل29: رادیواپاسیتی های متعدد جدا از هم

فصل30: رادیواپاسیتی های جنرالیزه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند