1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. آزمون های استخدامی بهداشت خانواده
آزمون های استخدامی بهداشت خانواده

آزمون های استخدامی بهداشت خانواده

کد کتاب 121424

کتاب آزمون های استخدامی بهداشت خانواده

مولتی ویتامین

تعداد صفحه
606
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید آزمون های استخدامی بهداشت خانواده

کتاب آزمون های استخدامی بهداشت خانواده

کتاب آزمون های استخدامی بهداشت خانواده

دروس عمومی

معارف اسلامی

ادبیات فارسی

زبان عمومی

ریاضیات عمومی

آمار و احتمالات

روان شناسی و سنجش هوش

دانش کامپیوتر

آزمون قانون اساسی

آزمون چهار گزینه ای از وصیت امام (ره)

آزمون احکام اسلامی - تاریخ اسلام و انبیاء - قرآن

آزمون تاریخ ایران و جهان

آزمون سیاسی و اجتماعی

تقلید

فرهنگ لغات

ایام و روز های شمسی و قمری

بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران

دروس تخصصی

بهداشت مادر و کودک و باروری و بهداشت تنظیم خانواده

روش تحقیق

اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی

بهداشت عمومی (آموزش بهداشت و ارتباطات، اصول و کلیات خدمات بهداشتی، مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی و درمانی، بهداشت دهان و دندان، بهداشت مدراس، بهداشت روان)

آمار زیستی

مصون سازی (برنامه ایمن سازی کشور)

اصول تغذیه

کتاب های مرتبط با آزمون های استخدامی بهداشت خانواده