پیگیری سفارش : [02166407009]
به وب سایت انتشارات جعفری خوش آمدید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی پزشکی مورای باکتری شناسی 2021
دارای 10% تخفیف
میکروب شناسی پزشکی مورای باکتری شناسی 2021 حیدری

میکروب شناسی پزشکی مورای باکتری شناسی 2021

کد کتاب121421

کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای باکتری شناسی 2021

مرجع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ویرایش نهم

تعداد صفحه
374
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای باکتری شناسی 2021

کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای باکتری شناسی 2021

فصل1: مقدمه ای بر میکروب شناسی پزشکی

فصل2: میکروبیوم انسان در سلامت و بیماری

فصل3: استریلیزاسیون، ضدعفونی و آنتی سپسیس

فصل4: میکروسکپی و کشت در آزمایشگاه

فصل5: تشخیص های مولکولی

فصل6: تشخیص های سرولوژیک

فصل7: طبقه بندی باکتر ها، ساختار و تکثیر

فصل8: متابولیسم و ژنتیک باکتریایی

فصل9: مکانیسم های بیماریزای باکتریایی

فصل10: نقش باکتری ها در ایجاد بیماری

فصل11: تشخیص آزمایشگاهی بیماری های باکتریایی

فصل12: عوامل ضد باکتریایی

فصل13: استافیلوکک و کوکسی های گرم مثبت وابسته

فصل14: استرپتوکک و انتروکک

فصل15: باسیلوس

فصل16: لیستریا و باکتری های گرم مثبت وابسته

فصل17: مایکوباکتریوم و باکتری های اسید - فاست وابسته

فصل18: نیسریا و جنس های وابسته

فصل19: هموفیلوس و باکتری های وابسته

فصل20: انتروباکتریاسیه

فصل21: ویبریو و باکتری های وابسته

فصل22: سودوموناس و باکتری های وابسته

فصل23: کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر

فصل24: باسیل های گرم منفی متفرقه

فصل25: کلستریدیوم

فصل26: باکتری های بی هوازی بدون اسپور

فصل27: ترپونما، بورلیا و لپتوسپیرا

فصل28: مایکوپلاسما

فصل29: ریکتزیا، ارلیشیا و باکتری های وابسته

فصل30: کلامیدیا