1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. روش تحقیق و آمار در پرستاری و علوم پزشکی دکتر حجتی ویراست3
روش تحقیق و آمار در پرستاری و علوم پزشکی دکتر حجتی ویراست3 جامعه نگر
روش تحقیق و آمار در پرستاری و علوم پزشکی دکتر حجتی ویراست3 جامعه نگر جامعه نگر  

روش تحقیق و آمار در پرستاری و علوم پزشکی دکتر حجتی ویراست3

کد کتاب 121408

کتاب روش تحقیق و آمار در پرستاری و علوم پزشکی دکتر حجتی ویراست3

تعداد صفحه
388
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روش تحقیق و آمار در پرستاری و علوم پزشکی دکتر حجتی ویراست3

دارای 10% تخفیف  

کتاب روش تحقیق و آمار در پرستاری و علوم پزشکی دکتر حجتی ویراست3

همراه با آموزش و تحلیل مقدماتی در نرم افزار SPSS

 تهیه و تدوین به کمک منابع معتبر و بین المللی و همچنین تجربه مؤلفان آن در حوزه پژوهش و تحقیق

کتاب روش تحقیق و آمار در پرستاری و علوم پزشکی دکتر حجتی ویراست3

بخش اول: روش تحقیق 

بخش دوم: گزارش تحقیق و مقاله نویسی

بخش سوم: مفاهیم آمار و روش های آماری

بخش چهارم: کلیات مقدماتی از نرم افزار آماری SPSS و کاربردهای آن

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند