1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. GBS بیوشیمی هارپر
GBS بیوشیمی هارپر تیمورزاده
GBS بیوشیمی هارپر تیمورزاده تیمورزاده  

GBS بیوشیمی هارپر

کد کتاب 121406

کتاب GBS بیوشیمی هارپر

تعداد صفحه
208
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید GBS بیوشیمی هارپر

دارای 10% تخفیف  

کتاب GBS بیوشیمی هارپر

فصل1: کربوهیدرات ها

فصل2: متابولیسم کربوهیدرات ها

فصل3: متابولیسم اسید پیروویک

فصل4: چرخه اسید سیتریک

فصل5: متابولیسم گلیکوژن

فصل6: گلوکونئوژنز و کنترل گلوکز خون

فصل7: مسیر پنتوز فسفات و سایر مسیرهای متابولیسم کربوهیدرات ها

فصل8: آمینواسیدها و پپتیدها

فصل9: متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین ها

فصل10: زنجیره تنفسی، فسفریلاسیون اکسیداتیو

فصل11: اندوکرین ها

فصل12: آنزیم ها

فصل13: آب و PH

فصل14: چربی ها

فصل15: ویتامین ها

فصل16: اسیدهای نوکلئیک

فصل17: همانندسازی و بیوسنتز پروتئین ها

فصل18: متابولیسم اسیدهای نوکلئیک

فصل19: پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند