1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. خلاصه فارماکولوژی ساندرز برای آزمون 2020 NCLEX-RN
خلاصه فارماکولوژی ساندرز برای آزمون 2020 NCLEX-RN

خلاصه فارماکولوژی ساندرز برای آزمون 2020 NCLEX-RN

کد کتاب 121402

کتاب خلاصه فارماکولوژی ساندرز برای آزمون 2020 NCLEX-RN

تعداد صفحه
280
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید خلاصه فارماکولوژی ساندرز برای آزمون 2020 NCLEX-RN

دارای 10% تخفیف  

کتاب خلاصه فارماکولوژی ساندرز برای آزمون 2020 NCLEX-RN

 

Chapters :

1.Maternity and newborn Medications

2.Integumentary Medications

3.Oncological and hematological Medications

4.Endocrine Medications

5.Gastrointestinal Medications

6.Respiratory Medications

7.Cardiovascular Medications

8.Renal and Urinary Medications

9.Eye and Ear Medications

10.Neurological Medications

11.Musculoskeletal Medications

12.Immune Medications

13.Psychiatric Medications

کتاب های مرتبط با خلاصه فارماکولوژی ساندرز برای آزمون 2020 NCLEX-RN