1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای استعداد تحصیلی از سال 1397-1398 تا سال 1400-1401 با پاسخ نامه کاملا تشریحی و کاربردی
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای استعداد تحصیلی از سال 1397-1398 تا سال 1400-1401 با پاسخ نامه کاملا تشریحی و کاربردی اطمینان
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای استعداد تحصیلی از سال 1397-1398 تا سال 1400-1401 با پاسخ نامه کاملا تشریحی و کاربردی اطمینان اطمینان  
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای استعداد تحصیلی از سال 1397-1398 تا سال 1400-1401 با پاسخ نامه کاملا تشریحی و کاربردی اطمینان اطمینان  
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای استعداد تحصیلی از سال 1397-1398 تا سال 1400-1401 با پاسخ نامه کاملا تشریحی و کاربردی اطمینان اطمینان  

ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای استعداد تحصیلی از سال 1397-1398 تا سال 1400-1401 با پاسخ نامه کاملا تشریحی و کاربردی

کد کتاب 121399

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای استعداد تحصیلی

از سال 1397-1398 تا سال 1400 _ 1401 با پاسخ نامه کاملا تشریحی و کاربردی

تعداد صفحه
306
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای استعداد تحصیلی از سال 1397-1398 تا سال 1400-1401 با پاسخ نامه کاملا تشریحی و کاربردی

دارای 15% تخفیف  

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای استعداد تحصیلی از سال 1397-1398 تا سال 1400-1399 با پاسخ نامه کاملا تشریحی و کاربردی

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای استعداد تحصیلی از سال 1397-1398 تا سال 1400-1399 با پاسخ نامه کاملا تشریحی و کاربردی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند