1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوفیزیک
  4. تاس بیوفیزیک
تاس بیوفیزیک علمی سنا
تاس بیوفیزیک علمی سنا علمی سنا  

تاس بیوفیزیک

کد کتاب 121386

کتاب تاس بیوفیزیک

تعداد صفحه
175
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تاس بیوفیزیک

دارای 10% تخفیف  

کتاب تاس بیوفیزیک

در کتاب تاس بیوفیزیک سعی شده است لااقل در این درس که بسیار مهم بوده و درصد بالایی از موفقیت را در کنکور به خود اختصاص میدهد؛ با نگاهی موشکافانه و مبتنی بر تجربه‌ای عملی ریزترین نکات درس بیوفیزیک، با سؤالات مناسب و انتخاب گزینه‌های جامع لحاظ شود. بنابراین می‌توان امید داشت که با بهره‌گیری مناسب از شیوه و راه پیشنهاد شده در این کتاب برای موفقیت در درس بیوفیزیک امکانی مناسب و استاندارد را در دست داشت.

کتاب تاس بیوفیزیک

فصل 1: مقدمه و ساختارهای ماکرومولکول‏ های زیستی

فصل 2: بیوفیزیک غشا

فصل 3: بیوفیزیک پرتوها

فصل 4: میکروسکوپ الکترونی

فصل 5: طیف سنجی

فصل 6: مقدمه‏ ای بر فرآیندهای انتقالی (انتشار و ویسکوزیته)

فصل 7: ته ‏نشینی

فصل 8: الکتروفورز

فصل 9: پیوند شدن لیگاندهای کوچک به ماکرومولکول