1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. ایمنی شناسی پزشکی
ایمنی شناسی پزشکی ارجمند
ایمنی شناسی پزشکی ارجمند ارجمند  

ایمنی شناسی پزشکی

کد کتاب 121383

کتاب ایمنی شناسی پزشکی

تعداد صفحه
272
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ایمنی شناسی پزشکی

دارای 3% تخفیف  

کتاب ایمنی شناسی پزشکی

ین کتاب شامل دو بخش اصلی مبانی ایمونولوژی شامل فصل‌های ایمنی ذاتی، ایمنی هومورال، ایمنی سلولار و ایمنی مخاطی، و بخش بالینی شامل قسمت‌های واکسیناسیون، ازدیاد حساسیت و آلرژی، نقص ایمنی، خودایمنی، ایمنی‌شناسی پیوند و ایمنی‌شناسی سرطان است. همچنین یک فصل جامع مجزا درباره سایتوکاین‌ها به‌عنوان آخرین فصل کتاب آورده شده است، همچنین متناسب با کوریکولوم درسی و امتحانات دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی نگاشته شده و منطبق با نیازهای علمی بومی کشور است.

کتاب ایمنی شناسی پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند