1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی انتقادی
روانشناسی انتقادی

روانشناسی انتقادی

کد کتاب 121381

کتاب روانشناسی انتقادی

نگاهی به روان رشته ها و روان حرفه ها

تعداد صفحه
416
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید روانشناسی انتقادی

دارای 3% تخفیف  

کتاب روانشناسی انتقادی

با خواندن این کتاب نگاه دیگری به حوزه‌های متنوع روان‌رشته‌ها و روان‌حرفه‌ها پیدا کرده‌ایم. نحوة نگاه‌مان به نظریه‌ها و کاربست‌های روان‌شناسی عوض شده است. دیگر نظریه‌های روان‌شناسی را چونان اموری بدیهی و واقعی نمی‌پنداریم، چنان‌که در کلاس‌های درس و پایان‌نامه‌ها، چنین بازتولید می‌شوند. دیگر بر این باور نیستیم که روان‌درمانی می‌تواند تمامی آلام بشر را به انتها برساند، آن‌طور که در کارگاه‌های آموزشی چنین جلوه می‌کند. لذا فکر کردیم چه بهتر که تجربة شخصی خود را با شما سهیم شویم. تنها هدف ترجمة این کتاب این است؛ بلند بلند فکر کردن و دعوت کردن از شما تا در این بازاندیشی با ما همراه شوید.

کتاب روانشناسی انتقادی

کتاب های مرتبط با روانشناسی انتقادی