1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه
انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه ارجمند
انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه ارجمند ارجمند  

انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه

کد کتاب 121364

کتاب انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه

با تمرکز بر یادگیری خودنظم‌دهی

تعداد صفحه
352
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه

دارای 2% تخفیف  

کتاب انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه

این اثر بر اساس تجارب حاصل از کارگاه‌های آموزشیِ دمبو و سلی در این زمینه با عنوان ”یادگیری نحوه یادگرفتن“ و همچنین با ترکیب نظریه‌ها، پژوهش‌ها و کاربردها، دانشجویان را راهنمایی می‌کند تا راهبردهای یادگیری و مطالعه موثر را یاد بگیرند، تمرین کنند، و با استفاده از راهبردهای خودنظم‌دهی، رفتار تحصیلی خودشان را بهبود بخشند. در کتاب حاضر مباحث مربوط به خودنظم‌دهی با دیدِ کاربردی و به‌صورت ساده نوشته شده است. چارچوب سازمان‌بندی کتاب بر 6 مولفه مرتبط با موفقیت تحصیلی (انگیزش، روش‌های مطالعه و یادگیری، مدیریت زمان، مدیریت محیط‌های اجتماعی و فیزیکی و نظارت بر عملکرد) استوار است. ویژگی‌های مهم کتاب عبارت‌اند از: تمرین‌ها، فعالیت‌های پیگیری‌، بازتاب‌های دانشجویان، مرورهای آخر فصل، نکات کلیدی و واژه‌نامه.

کتاب انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه

فهرست مطالب

بخش1: بنیادهای یادگیری و انگیزش

فصل1: خودنظم دهی تحصیلی

فصل2: درک انگیزش

فصل3: درک یادگیری و حافظه

بخش2: راهبردهای انگیزشی

فصل4: هدف گزینی

فصل5: خودنظم دهی هیجان ها

بخش3: راهبردهای رفتاری

فصل6: مدیریت زمان

فصل7: خودمظم دهی محیط های فیزیکی و اجتماعی

بخش4: راهبردهای مطالعه و یادگیری

فصل8: یادگیری از کتاب های درسی

فصل9: یادگیری از سخنرانی ها

فصل10: آماده شدن برای امتحان

فصل11: امتحان دادن