1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. مقابله با بیماری‌های مزمن (راهنمای درمانگر)
مقابله با بیماری‌های مزمن (راهنمای درمانگر) ارجمند
مقابله با بیماری‌های مزمن (راهنمای درمانگر) ارجمند ارجمند  

مقابله با بیماری‌های مزمن (راهنمای درمانگر)

کد کتاب 121348

کتاب  مقابله با بیماری‌های مزمن (راهنمای درمانگر)

رویکرد رفتاردرمانی شناختی برای افسردگی و پیروی از درمان

تعداد صفحه
200
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مقابله با بیماری‌های مزمن (راهنمای درمانگر)

دارای 2% تخفیف  

کتاب  مقابله با بیماری‌های مزمن (راهنمای درمانگر)

درمان شناختی رفتاری (CBT)، نوعی روان‌درمانی است که در سطح گسترده ای مورد پژوهش قرار گرفته و به‌عنوان درمان مؤثری برای افسردگی و بقیه مشکلات بهداشت روان شناخته شده است. CBT نسبتا یک درمان کوتاه‌مدت است که بر چگونگی تفکر،‌ احساس و رفتار ما در زمان حال متمرکز است. این رویکرد بر نقش افکار (شناخت‌ها) در ایجاد یا حفظ مشکلاتی از قبیل افسردگی تأکید می‌کند و هدف آن بهبود الگوهای منفی تفکر است. CBT علاوه بر این بر تغییر الگوهای رفتاری از طریق افزایش تمرکز بر فرصت‌ها و فعالیت‌های لذت‌بخش زندگی در جهت ایجاد رویدادهای سازگارانه متمرکز است.
راهنمای حاضر، به منظور استفاده در قسمتی از فرایند درمان برای درمانگرانی که با رویکرد شناختی رفتاری آشنا هستند طراحی و تنظیم شده است. یک کتاب کار برای درمان‌جو نیز همراه با آن موجود است که درمانگر ممکن است برای هدایت درمان از آن استفاده کند. در کتاب حاضر ما علاوه بر طریقه درمان سرپیچی از دستورات پزشکی و افسردگی بیماران مزمن به شیوه شناختی رفتاری به ارائه اطلاعات زمینه‌ای در خصوص انواع افسردگی و اطلاعاتی در مورد اهمیت حفظ پایبندی به رژیم طبی و اطلاعاتی درباره اهم بیماری‌های مزمن مطروحه در دنیای کنونی پرداخته‌ایم. به‌طور معمول به هنگام کاربرد این کتاب به‌عنوان بخشی از یک برنامه درمانی با یک درمانگر می‌توانید به‌طور همزمان از راهنمای درمان‌جو نیز استفاده کنید.

کتاب  مقابله با بیماری‌های مزمن (راهنمای درمانگر)

فهرست مطالب

فصل1: اطلاعات مقدم برای درمانگران

فصل2: مروری کلی بر رفتار رعایت دستورات طبی در برخی بیماری های مزمن

فصل3: بخش1: آموزش روانشناختی درباره CBT و مصاحبه انگیزشی

فصل4: بخش2: آموزش رعایت دستورات درمان طبی( مراحل زندگی)

فصل5: بخش3: برنامه ریزی فعالیت ها

فصل6: بخش4: بازسازی شناختی(تفکر لنطباقی)

فصل7: بخش5: حل مسئله

فصل8:  بخش6: آموزش آرام سازی و تنفس دیافراگمی

فصل9: بخش7: مرور کلی، نگهداشت و پیشگیری از عود