1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 جلد1
ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 جلد1 اندیشه رفیع
ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 جلد1 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 جلد1

کد کتاب 121332

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 جلد1

با مقدمه و تحت نظارت: دکتر محمد کرامتی پور

ویراستار: دکتر زینب شیروانی فارسانی

تعداد صفحه
484
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 جلد1

دارای 5% تخفیف  

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 جلد1

این کتاب با در نظر گرفتن آخرین پیشرفت های حوزه ژنومیک انسانی، به طور کامل به روز شده است. کتاب پیش رو دارای تصاویر آموزشی دقیق است و در انتهای هر فصل منابع جهت مطالعه بیشتر و خلاصه درس ارائه شده است همچنین این کتاب مورد استفاده محققین و دانشجویان در حوزه های سرطان، ژنتیک پزشکی، ژنتیک انسانی، داروسازی، بیوانفورماتیک، ژنتیک، بیولوژی مولکولی و باستان شناسی و رشته های مرتبط است.

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 جلد1

بخش1: اساس DNA، کروموزوم ها، سلول ها، تکوین و وراثت
فصل1: اصول پایه ای ساختار اسید نوکلئیک و بیان ژن
فصل2: اصول بنیادی سلول ها و کروموزوم ها
فصل3: اساس بر همکنش های سلول - سلول و زیست شناسی سیستماتیک ایمنی
فصل4: جنبه های تکوین اولیه پستانداران، تمایز سلول و سلول بنیادی
فصل5: الگو های وراثتی
بخش2: درک ژنوم
فصل6: تکنولوژی های DNA هسته ای: تکثیر DNA، هیبریداسیون اسید نوکلئیک و توالی یابی DNA
فصل7: تحلیل و بررسی ساختار و بیان ژن ها و ژنوم ها
فصل8: اساس دستکاری ژنتیکی سلول های پستانداران
فصل9: پرده برداری از معماری و عملکرد های ژنوم انسانی
فصل10: تنظیم ژنی و اپی ژنوم
بخش3: واریانت های ژنتیکی بین افراد و بین گونه ها
فصل11: مروری بر تنوع ژنتیکی انسان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند