1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان
رفتار درمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان ارجمند
رفتار درمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان ارجمند ارجمند  

رفتار درمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان

کد کتاب 121312

کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان

تعداد صفحه
220
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید رفتار درمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان

دارای 2% تخفیف  

کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان

کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان

در کتاب حاضر، 6 مهارت DBT با بیانی ساده همراه با کاربرگ به منظور کار با کودکان و نوجوانان آموزش داده می‌شود. با توجه به شیوع مشکلات اضطرابی و خلقی کودکان به نظر می‌رسد در زمینه درمان کودکان و نوجوانان کاربست عملی مفاهیم DBT مفید واقع گردد.ا خواندن این کتاب به کلیه متخصصان این حوزه توصیه می‌گردد.

کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان

فصل1: مقدمه

فصل2: پرداختن به رفتارهای خود آسیب رسان

فصل3: آسیب پذیری عاطفی

فصل4: عدم تایید خود

فصل5: بحران های پیاپی و منفعل بودن فعال

فصل6: سوگواری بازداری شده

فصل7: توانمندی ظاهری