1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده‌ درمانی مفاهیم اساسی نظریه‌ها فنون و نحوه کاربرد در مشکلات خاص
خانواده‌ درمانی مفاهیم اساسی نظریه‌ها فنون و نحوه کاربرد در مشکلات خاص ارجمند

خانواده‌ درمانی مفاهیم اساسی نظریه‌ها فنون و نحوه کاربرد در مشکلات خاص

کد کتاب 121311

کتاب خانواده‌ درمانی مفاهیم اساسی نظریه‌ها فنون و نحوه کاربرد در مشکلات خاص

تعداد صفحه
464
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید خانواده‌ درمانی مفاهیم اساسی نظریه‌ها فنون و نحوه کاربرد در مشکلات خاص

دارای 3% تخفیف  

کتاب خانواده‌ درمانی مفاهیم اساسی نظریه‌ها فنون و نحوه کاربرد در مشکلات خاص

کتاب خانواده‌ درمانی مفاهیم اساسی نظریه‌ها فنون و نحوه کاربرد در مشکلات خاص

وجه تمایز و نقطه اوج موفقیت این کتاب در اینست که پروفسور الن کار فقط به مرور نپرداخته، بلکه بر آن افزوده است، با مدل فرمول‌بندی‌ای که ارائه داده است در حقیقت از جمع‌بندی دیدگاه‌های غالبا متفاوت از نظریه، علم و عمل به روشی رسیده است که به خواننده یک نقشه راه می دهد تا طبق آن به کار درمان بپردازد. همچنین این کتاب گنجی ارزشمند است که چشم اندازهای بسیار بدیعی در حوزه درمانگری و نیز در تربیت درمانگر می گشای.
 

کتاب خانواده‌ درمانی مفاهیم اساسی نظریه‌ها فنون و نحوه کاربرد در مشکلات خاص

فصل1: خانواده درمانی در طول مراحل چرخه عمر

فصل2: خاستگاه خانواده درمانی

فصل3: نظریه های متمرکز برالگوهای رفتاری

فصل4: نظریه های متمرکزبر نظام باورها

فصل5: نظریه های متمرکز بر عوامل زمینه ساز مشکلات(بافتارها)

فصل6: مدل های یکپارچه نگر

فصل7: مراحل خانواده درمانی

فصل8: صورت بندی مشکلات و استثناها

فصل9: مداخلاتی برای رفتارها ، باورها و بافتارها

فصل10: کودک آزاری جسمی

فصل11: کودک ازاری جنسی

فصل12: مشکلات سلوک

فصل13: سومصرف مواد در نوجوانان

فصل14: زوجین آشفته و پرتنش

فصل15: اضطراب و افسردگی

فصل16: مشکلات مصرف الکل در بزرگسالی

فصل17: اسکیزوفرنی

فصل18: اقدامات مبتنی بر شواهد در خانواده درمانی و زوج درمانی

فصل19: منابع حرفه ای

کتاب های مرتبط با خانواده‌ درمانی مفاهیم اساسی نظریه‌ها فنون و نحوه کاربرد در مشکلات خاص