1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی اصول جراحی دهان فک و صورت پیترسون 2019
Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی اصول جراحی دهان فک و صورت پیترسون 2019 آرتین طب

Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی اصول جراحی دهان فک و صورت پیترسون 2019

کد کتاب 121310

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی اصول جراحی دهان فک و صورت پیترسون 2019

مجموعه سوالات به همراه پاسخ تشریحی

ویراستار و ناظر: دکتر مهرنوش صدیقی - دکتر فرح فرهادی

تعداد صفحه
369
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی اصول جراحی دهان فک و صورت پیترسون 2019

دارای 5% تخفیف  

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی اصول جراحی دهان فک و صورت پیترسون 2019

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی اصول جراحی دهان فک و صورت پیترسون 2019

فصل 1: ارزیابی وضعیت سلامتی بیمار قبل از عمل جراحی

فصل 2: پیشگیری و درمان اورژانس های پزشکی

فصل 3: اصول جراحی

فصل 4: ترمیم زخم

فصل 5: اصول کنترل عفونت در جراحی

فصل 6: کنترل درد و اضطراب در اعمال جراحی

فصل 7: وسایل جراحی دهان

فصل 8: اصول خارج سازی دندان های ساده

فصل 9: اصول خارج سازی دندان های مشکل

فصل 10: اصول خارج سازی دندان های نهفته

فصل 11: کنترل بیمار پس از کشیدن دندان

فصل 12: ملاحظات پزشکی قانونی (از ترجمه این فصل به صورت آگاهانه خودداری گردید)

فصل 13: جراحی های پیش پروتزی

فصل 14: درمان ایمپلنت: اصول و تکنیک پایه

فصل 15: درمان ایمپلنت: اصول پیشرفته و موارد پیچیده

فصل 16: اصول مدیریت و پیشگیری عفونت های دندانی

فصل 17: عفونت های ادونتوژنیک پیچیده

فصل 18: اصول جراحی اندودونتیک

فصل 19: درمان بیماران تحت رادیوتراپی یا شیمی درمانی

فصل 20: بیماریهای ادونتوژنیک سینوس ماگزیالری

فصل 21: تشخیص و درمان اختالالت غدد بزاقی

فصل 22: اصول تشخیص افتراقی و بیوپسی

فصل 23: درمان جراحی ضایعات پاتولوژی دهان

فصل 24: آسیبهای دنتوآلوئولار و بافت نرم

فصل 25: درمان شکستگیهای صورت

فصل 26: اصلاح ناهنجاریهای دنتوفاسیال

فصل 27: جراحی های زیبایی صورت

فصل 28: درمان بیماران مبتال به شکاف دهان و صورت

فصل 29: بازسازی نقص های فکی با جراحی

فصل 30: نوروپاتولوژی صورت

فصل 31: درمان اختالالت تمپورومندیبولار

سوالات دستیاری سال 94 تا 99

کتاب های مرتبط با Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی اصول جراحی دهان فک و صورت پیترسون 2019

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند