1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. تن‌انگاره (کتاب کار برای نوجوانان)
تن‌انگاره (کتاب کار برای نوجوانان) ارجمند
تن‌انگاره (کتاب کار برای نوجوانان) ارجمند ارجمند  

تن‌انگاره (کتاب کار برای نوجوانان)

کد کتاب 121295

کتاب تن‌انگاره (کتاب کار برای نوجوانان)

فعالیت‌هایی برای ایجاد تن‏‌انگاره سالم در دختران در جهانی که افراد آن

تعداد صفحه
124
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تن‌انگاره (کتاب کار برای نوجوانان)

دارای 2% تخفیف  

کتاب تن‌انگاره (کتاب کار برای نوجوانان)

کتاب تن‌انگاره (کتاب کار برای نوجوانان)

یکی از معیارهای بهداشت و سلامت روانی که باید مورد توجه قرار گیرد، نگرش مثبت به جسم و رضایت از تصویر ذهنی از تن می‌باشد. تن‏ انگاره  یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در دوره بلوغ فکر نوجوان را به خود مشغول می‌کند.
در کتاب حاضر با تمرین‌های کاربردی مواجه خواهید شد که کمک می‌کنند مهم‌ترین مواردی که تن‌انگاره منفی را در پی دارند بشناسید. مواردی همچون مقایسه‌ها، خودگویی‌های منفی، دیدگاه‌های غیرواقع‌بینانه، رسانه‌ها، فشار خانواده و جامعه، کمال‌گرایی، روابط سمی با دوستان و ترس از پذیرفته نشدن توسط دیگران.

کتاب تن‌انگاره (کتاب کار برای نوجوانان)

بخش1: توجه به احساسات

بخش2: حقیقت های دخترانه

بخش3: عبور از معیارهای اجتماعی

بخش4: از قدرت بیان خود استفاده کنید

بخش5: حرکتی رو به جلو