1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. کنار آمدن با سوگ در کودکان
کنار آمدن با سوگ در کودکان ارجمند
کنار آمدن با سوگ در کودکان ارجمند ارجمند  

کنار آمدن با سوگ در کودکان

کد کتاب 121293

کتاب کنار آمدن با سوگ در کودکان

فعالیت‌ها و داستان‌هایی برای کمک به کودکان در کنار آمدن با سوگ و فقدان

تعداد صفحه
136
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کنار آمدن با سوگ در کودکان

دارای 2% تخفیف  

کتاب کنار آمدن با سوگ در کودکان

کتاب کنار آمدن با سوگ در کودکان

روبروشدن کودکان با سوگ امری اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به ظرفیت کم کودکان در درک پدیده مرگ و مدیریت احساسات همایند با آن و اهمیت تجارب دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت و بهداشت روانی بعدی فرد، مواجهه مناسب با واکنش‌ها و احساسات کودکان در برخورد با پدیده سوگ و توانایی کمک به آنها اهمیت زیادی دارد. خصوصیات رشدی دوران کودکی اقتضا می‌کند تکنیک‌های کمک‌کننده متناسب با این دوران و شرایط آن یعنی با استفاده از بازی و داستان اتفاق بیفتد. در این زمینه وجود منبعی که متناسب با فضای فرهنگی جامعه ما و در عین حال کاربردی و عمیق باشد ضروری به نظر رسید ؛ بنابراین به ترجمه این کتاب و تطبیق آن با فرهنگ ایرانی اقدام کردیم. مزیت این کتاب این است که منابع حمایتی متناسب با جامعه ایران نیز در قسمت پیوست آورده شده است.

کتاب کنار آمدن با سوگ در کودکان

 

بخش1: فعالیت های ابرازگرانه

بخش2: فعالیت های ابرازگرانه

بخش3: مواجهه با از دست دادن های روزمره از طریق داستان

بخش4: تشکیل گروه ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند