1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن ارجمند

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن

کد کتاب 121288

کتاب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن

تعداد صفحه
284
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن

دارای 3% تخفیف  

کتاب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن

کتاب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن


کتاب حاضر می‌كوشد راه‌های مهار درد بر مبنای یك درمان رفتاری نسل سوم به نام درمان از راه پذیرش و تعهد را به شیوه‌ای عملی و همچنین آسان آموزش دهد.
مطالعه این كتاب برای روان‌شناسان و مشاوران و متخصصین قلمروی «درد» بسیار سودمند است.

 

کتاب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن

فصل1: الیزابت: گیر کردن

فصل2: بافت اجتماعی و نظام محور درد

فصل3: این همه رنج و درد و ناتوانی: مشکل چیست؟

فصل4: ارزش گذاری و درد

فصل5: رابطه درمانی در ACT

فصل6: ارزیابی ارزش ها

فصل7: شناسایی مولفه های مدل ACT از طریق تحلیل کارکردی

فصل8: مداخلات ACT

فصل9: ACT برای درمانگران و خدمه درمانی

فصل10: مداخله ای کوتاه از ACT برای مراجعان مبتلا به علائم درد و استرس درازمدت

فصل11: الیزابت با جایگزینی مبتنی برACT

کتاب های مرتبط با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن