1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی سلامت
  4. روان‌شناسی چاقی علل پیامدها و درمان در کودکی و نوجوانی
روان‌شناسی چاقی علل پیامدها و درمان در کودکی و نوجوانی ارجمند
روان‌شناسی چاقی علل پیامدها و درمان در کودکی و نوجوانی ارجمند ارجمند  

روان‌شناسی چاقی علل پیامدها و درمان در کودکی و نوجوانی

کد کتاب 121286

کتاب روان‌شناسی چاقی

علل، پیامدها و درمان در کودکی و نوجوانی

تعداد صفحه
300
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روان‌شناسی چاقی علل پیامدها و درمان در کودکی و نوجوانی

دارای 2% تخفیف  

کتاب روان‌شناسی چاقی علل، پیامدها و درمان در کودکی و نوجوانی

کتاب روان‌شناسی چاقی علل، پیامدها و درمان در کودکی و نوجوانی

متخصصان برجسته حوزه چاقی فصل‌های این کتاب را نگاشته‌اند. ارتباط فصل‌ها در این است که همگی بر رابطه میان عوامل روان‌شناختی، رفتاری و اجتماعی در سبب‌شناسی، پیش‌گیری، و درمان چاقی تمرکز کرده‌اند.بنابراین عوامل روان‌شناختی و تأثیرات روانی اجتماعی چاقی باید دغدغه تمام کسانی باشد که در زمینه چاقی فعالیت می‌کنند؛ افراد چاق و خانواده‌های آنها، متخصصان حوزه چاقی، روان‌شناسان، علاقه‌مندان به حوزه سلامت و تمامی کسانی که به دنبال درمان چاقی هستند مخاطب این کتاب به حساب می‌آیند.
ا

کتاب روان‌شناسی چاقی علل، پیامدها و درمان در کودکی و نوجوانی

فصل1: عوامل زیستی و ژنتیکی

فصل2: فعالیت جسمانی اولیه، رفتارهای فاقد تحرک و الگوهای رژیم غذایی

فصل3: عوامل اجتماعی و بین فردی موثر برچاقی در نوجوانی:خانواده، همسالان، جامعه

فصل4: تبعات روانی اجتماعی چاقی و سوگیری در ارتباط با وزن: پیشنهادهایی برای مداخله

فصل5: تصویر بدن در چاقی اطفال

فصل6: بیماری های همبود روانشناختی و اضافه وزن در کودکی

فصل7: سنجش کودکان و نوجوانان دارای اضتفه وزن

فصل8: مداخله: راهکارهایی برای تغییر سطح فعالیت، الگوهای مصرف و رفتار

فصل9: پیش گیری: تغییر الگوهای رژیم غذایی و فعالیت جسمانی کودکان از طریق مدرسه، خانواده و محیط