1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان
اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان

اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان

کد کتاب 121272

کتاب اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان

راهنمای جامع برای درک و سازگاری با نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی

تعداد صفحه
264
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان

دارای 3% تخفیف  

کتاب اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان

کتاب اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان

این کتاب برای راهنمایی نوجوانان مبتلا به شخصیت مرزی و والدین آنها نگاشته شده است. کتاب در سه بخش شامل "درک اختلال شخصیت مرزی"، "درمان" و " امیدی تازه برای زندگی با اختلال شخصیت مرزی" و چهارده فصل تدوین شده است. از نکات و ویژگی‏های برجسته کتاب می‏توان به معرفی و سبب‏شناسی این اختلال، اشاره به تفاوت آن با ویژگی‏های عادی دوران نوجوانی، اهمیت تشخیص‌گذاری قبل از نوجوانی، نحوه درمان این اختلال و از همه مهم‌تر آموزش مهارت‏هایی به والدین برای مدیریت و کنترل نوجوان دارای اختلال خود می‌باشد.
با توجه به میزان بروز رو به رشد این اختلال در میان نوجوانان از یک سو و اهمیت تشخیص هرچه سریعتر این اختلال و افتراق آن از ویژگی‏های طبیعی دوران نوجوانی از سوی دیگر و نیز نحوه مدیریت این نوجوانان توسط والدینی که گاه خود را در برابر این رفتارها مستاصل می‌بینند، می‌توان به اهمیت مطالعه این کتاب پی برد.
دکتر بلیس آگویر متخصص روان‌پزشکی و روان درمانی کودک و نوجوان و مدیر بخش بیمارستان مک لین وابسته به دانشگاه هاروارد و استادیار دانشگاه هاروارد است که سال‏ها تجربه کار بالینی با نوجوانان بیمار و والدین آنها را دارد.

کتاب اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان

فصل1: اختلال شخصیت مرزی چیست؟

فصل2: تشخیص اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان

فصل3: تفاوت های رفتاری بین نوجوانان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با نوجوانان معمولی

فصل4: اختلال شخصیت مرزی چگونه شکل می گیرد: ژن ها ،بیولوژی و محیط

فصل5: افسانه ها و باورهای نادرست در مورد اختلال شخصیت مرزی

فصل6: وقتی اختلال شخصیت مرزی تنها اختلال روان پزشکی فرزندتان نیست

فصل7: توصیه هایی در مورد نحوه یافتن درمان

فصل8: رفتار درمانی دیالکتیک چگونه می تواند کمک کند؟

فصل9: سایر رویکرد های موثر

فصل10: تاثیر دارو بر نوجوانان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

فصل11: فنون و راهبردها برای والدین نوجوانان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

فصل12: نظرات در مورد اختلال شخصیت مرزی

فصل13: اختلال شخصیت مرزی و فرزند خواندگی

فصل14: اختلال شخصیت مرزی: پیش آگهی خوب تشخیص

کتاب های مرتبط با اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان