1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. هر بار یک زندگی مداخلات و مهارت‌های یاری‌رسانی
هر بار یک زندگی مداخلات و مهارت‌های یاری‌رسانی ارجمند
هر بار یک زندگی مداخلات و مهارت‌های یاری‌رسانی ارجمند ارجمند  

هر بار یک زندگی مداخلات و مهارت‌های یاری‌رسانی

کد کتاب 121268

کتاب هر بار یک زندگی مداخلات و مهارت‌های یاری‌رسانی

تعداد صفحه
432
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید هر بار یک زندگی مداخلات و مهارت‌های یاری‌رسانی

دارای 2% تخفیف  

کتاب هر بار یک زندگی مداخلات و مهارت‌های یاری‌رسانی

کتاب هر بار یک زندگی مداخلات و مهارت‌های یاری‌رسانی

کتاب حاضر، بسیار کاربردی و دانشجو محور است. این کتاب درباره مهارت‌های پایه و مداخلات اصلی است که برای شروع کار با مراجعان نیاز دارید؛ روش ارائه‌ ما به صورتیست که بتوانید آن‌ها را درونی کنید (آن‌ها را بخشی از کسی که هستید بسازید، نه فقط هنگامی که کارتان مورد سنجش قرار می‌گیرد.) در تمام بخش‌ها، تأکید بر روش‌های به کاربردن این مهارت‌ها در کار و زندگی‌تان است.
اکثر اوقات در کتاب های آموزش مهارت‌ها، دانشجویان با تنوعی از مهارت‌ها، تکنیک‌ها، مداخلات، راهکارها، روش‌شناسی، و گزینه‌های درمان چنان بمباران می‌شوند که ممکن است فراموش کنند هدفشان چیست؛ هدف اولیه‌ تمام این مطالب، برقراری ارتباط با مراجعان و کمک به آن‌هاست تا احساس کنند فهمیده شده‌اند و موضوعات عمده که باعث مشکل‌شان شده است را توضیح دهند. هر بار... یک زندگی، بر تصویر بزرگتری، متمرکز است و از لحن محاوره‌ای و زبان روزانه استفاده می‌کند تا به دانشجویان کمک کند که تغییر در مراجعین را تسهیل کنند.

کتاب هر بار یک زندگی مداخلات و مهارت‌های یاری‌رسانی

فصل1: آشکار کردن فراینده مشاوره

فصل2: مراجع نیازمند: عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی

فصل3: مدل های یاری رسانی

فصل4: :مهارت هایی برای ایجاد روابط مشترک

فصل5: مهارت های تشخیص و ارزیابی

فصل6: مهارت های اکتشاف

فصل7: ارتقای درک و بینش

فصل8: اقدام تسهیلی

فصل9: حفظ پیشرفت و ارزیابی نتایج

فصل10: مهارت های مداخله و مشاوره خانواده

فصل11: مهارت های رهبری گروه

فصل12: سپس به کجا برویم