1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. درسنامه جامع بیوشیمی بالینی
درسنامه جامع بیوشیمی بالینی

درسنامه جامع بیوشیمی بالینی

کد کتاب 121257

کتاب درسنامه جامع بیوشیمی بالینی

تعداد صفحه
475
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید درسنامه جامع بیوشیمی بالینی

دارای 5% تخفیف  

کتاب درسنامه جامع بیوشیمی بالینی

کتاب درسنامه جامع بیوشیمی بالینی

فصل 1 : آب و الکترولیت ها 

فصل 2 : ویتامین ها

فصل 3 : کربوهیدرات ها و متابولیسم 

فصل 4 : لیپیدها و متابولیسم 

فصل 5 : آمینواسیدها و متابولیسم 

فصل6 : ساختار و عملکرد پروتئین ها

فصل 7 : آنزیم

فصل8 : هورمون ها

فصل9 : اسیدهای نوکئیک و متابولیسم

فصل 10 : اصول انتقال پیام و آپاپتوز 

فصل 11 : غشاهای سلولی 

فصل 12 : بیوشیمی مواد ژنتیکی و تنظیم بیان ژن

فصل 12 : روش ها و مواد آزمایشگاهی

کتاب های مرتبط با درسنامه جامع بیوشیمی بالینی