<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی
درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی ارجمند
درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی ارجمند ارجمند  

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی

کد کتاب 121252

کتاب درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی

راهنمای بالینی درمانگران اکت

تعداد صفحه
396
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی

دارای 3% تخفیف  

کتاب درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی

کتاب درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی

کتاب حاضر، فنون اکت را با رویکردی گام به گام ارائه می‌کند که می‌توانید آن را برای درمان بیماران مبتلا به افسردگی به‌کار گیرید. برنامه پژوهشی حمایت‌شده که در کتاب ارائه شده است برای شما رویکرد اکت را در سطح نظری و مفهومی- موردی معرفی می‌کند. این برنامه را مخصوص مداخلات ساختاری برای مراجعین افسرده می‌کند تا رویکرد اکت را در راستای پذیرش و تغییر رفتار مبتنی بر ارزش‌ها به کار ببرند. همچنین این کتاب به‌وسیله یکی از پژوهشگران پیشگام رویکرد اکت که بر روی اثربخشی این رویکرد برای درمان افسردگی کار می‌کند نوشته شده است و می‌تواند منبع ارزشمندی برای کار با مراجعانی به شمار آید که با افسردگی در کشمکش هستند.

کتاب درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی

فصل 1: اکت برای افسردگی چیست و چه چیزی آن را بی نظیر می کند؟

فصل 2: چه چیزی افسردگی را تا این حد وخیم می کند؟

فصل 3: فرایندهای بیماری زا در افسردگی

فصل 4: سنجش فرایندهای بنیادی

فصل 5: فرمول بندی و مفهوم سازی مورد

فصل 6: مداخلاتی برای ارتقای گسلش و پذیرش

فصل 7: مداخلات مورد نیاز جهت ارتقای پایبندی و تغییر رفتار

فصل 8: مداخلاتی برای ارتقای ارتباط با زمان حال و خود به عنوان بافت

فصل 9: یکپارچه سازی تمام مولفه ها: نمونه ای از شیوه نامه درمان 12 جلسه ای

فصل 10: سایر مسائل و نگرانی ها

فصل 11: پایان دادن به اکت برای افسردگی

کتاب های مرتبط با درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند