1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. روایت‌درمانی رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی
روایت‌درمانی رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی ارجمند
روایت‌درمانی رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی ارجمند ارجمند  

روایت‌درمانی رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی

کد کتاب 121247

کتاب روایت‌ درمانی

رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی

تعداد صفحه
156
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روایت‌درمانی رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی

دارای 2% تخفیف  

کتاب روایت‌ درمانی رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی

کتاب روایت‌ درمانی رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی

کتاب حاضر، به مباحثی پیرامون تاریخچه، فلسفه، اهمیت و جایگاه زبان و استعاره در روایت درمانی پرداخته است و آن را به‌شکلی کارکردگرایانه در مشاوره بازتعریف می‌کند، از این رو روایت‌درمانی؛ رویکردی خلاقه به زندگی‌ست، جایی که انگاره‌ها جان می‌گیرند...

کتاب روایت‌ درمانی رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی

فصل1: تاریخچه

فصل2: فلسفه روایت درمانی

فصل3: زبان و استعاره در روایت درمانی

فصل4: مفاهیم و اصول روایت درمانی

فصل5: فنون روایت درمانی

فصل6: کاربرد و اثربخشی روایت در مشاوره

فصل7: پروتکل روایت درمانی و گزارش موردی