1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. شناخت مردم فرابرنامه‌های NLP برای درک عمیق‌تر، بهبود روابط، تفاهم و اثرگذاری
شناخت مردم فرابرنامه‌های NLP برای درک عمیق‌تر، بهبود روابط، تفاهم و اثرگذاری ارجمند

شناخت مردم فرابرنامه‌های NLP برای درک عمیق‌تر، بهبود روابط، تفاهم و اثرگذاری

کد کتاب 121232

کتاب شناخت مردم فرابرنامه‌های NLP برای درک عمیق‌تر، بهبود روابط، تفاهم و اثرگذاری

تعداد صفحه
375
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید شناخت مردم فرابرنامه‌های NLP برای درک عمیق‌تر، بهبود روابط، تفاهم و اثرگذاری

دارای 3% تخفیف  

کتاب شناخت مردم فرابرنامه‌های NLP برای درک عمیق‌تر، بهبود روابط، تفاهم و اثرگذاری

کتاب شناخت مردم فرابرنامه‌های NLP برای درک عمیق‌تر، بهبود روابط، تفاهم و اثرگذاری

وقتی انسان برای اولین بار موفق شد به کره ماه سفر کند، علاوه بر اینکه شناخت بیشتری از آن کسب کرد، با صحنه عجیب دیگری مواجه شد. آن صحنه، منظره دل‌انگیز زمین از ماه بود. تصویری که تا آن زمان هیچ کس ندیده بود. سفر به ماه نه تنها دانش بشر را از ماه بیشتر کرد بلکه منظره زیبایی از خودش در اختیار وی قرار داد. با شناخت مردم نه تنها دانش ما از شیوه تفکر دیگران بیشتر می‌شود، بلکه می‌توانیم خود را از منظر آنها ببینیم. درنهایت،در این کتاب، فراگیرترین لیست از فرابرنامه‌ها ارائه شده است که تاکنون وجود دارد.

کتاب شناخت مردم فرابرنامه‌های NLP برای درک عمیق‌تر، بهبود روابط، تفاهم و اثرگذاری

فصل1: اصلا فرابرنامه ها چه چیزهایی هستند؟

فصل2: فرابرنامه ها

فصل3: فرابرنامه های ذهنی

فصل4: فرابرنامه های هیجانی

فصل5: فرابرنامه های ارادی

فصل6: فرابرنامه های مربوط به پاسخ

فصل7: فرا فرابرنامه ها

فصل8: زمینه و فرابرنامه ها

فصل9: تغییر فرابرنامه ها

فصل10: طراحی مهندسی در تهیه نیم رخ از مردم

فصل11: خواندن فرابرنامه ها از بیرون و همراهی کردن با آنها

کتاب های مرتبط با شناخت مردم فرابرنامه‌های NLP برای درک عمیق‌تر، بهبود روابط، تفاهم و اثرگذاری