1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. معنادرمانی گروهی برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته (راهنمای درمان)
معنادرمانی گروهی برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته (راهنمای درمان)

معنادرمانی گروهی برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته (راهنمای درمان)

کد کتاب 121227

کتاب معنادرمانی گروهی برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته (راهنمای درمان)

مجموعه درمان‌های اثربخش

تعداد صفحه
138
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید معنادرمانی گروهی برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته (راهنمای درمان)

دارای 3% تخفیف  

کتاب معنادرمانی گروهی برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته (راهنمای درمان)

حتما شما هم مثل تیم پژوهشی ما می‌خواهید به این پی ببرید که توانایی ایجاد و حفظ معنا در افراد مبتلا به سرطان پیشرفته تا چه اندازه می‌تواند باعث حفظ امید و هدفمندی در آنها شود، کیفیت زندگی آنها را افزایش داده و نشانه‌های آشفتگی آنها را کاهش دهد و ناامیدی را در آنها از بین ببرد. نزدیک به یک قرن است که گروه تحقیقاتی ما در اسلون-کترینگ به اهمیت بالینی و وجودی معنا و حفظ معنا به‌عنوان مفهومی کلیدی در مداخله‌های روان‌درمانی برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته که در حقیقت با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پی برده‌اند. می‌خواهیم این مداخله را «معنادرمانی» بنامیم و پس از ابداع آن، به بررسی و سپس اثبات اثربخشی آن در کوشش‌های کنترل‌شده بپردازیم و آن را به شکل گروهی که به آن «معنادرمانی گروهی» می‌گوییم اجرا کنیم. معنادرمانی گروهی یک مداخلة شش‌هفته‌ای است که یک سری تمرین‌های آزمایشی و آموزشی دارد و به این منظور طراحی شده که به بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته کمک کند تا از طریق منابع رایج و معتبر معنایابی که می‌تواند ناامیدی را در اواخر زندگی کاهش دهد، به اهمیت ایجاد، حفظ و ارتباط با معنای زندگیشان پی ببرند.

کتاب معنادرمانی گروهی برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته (راهنمای درمان)

فصل1: مفاهیم و منابع معنا

فصل2: سرطان و معنای زندگی

فصل3: منابع تاریخی معنا

فصل4: منابع  تاریخی معنا

فصل5: منابع نگرشی معنا

فصل6: منابع خلاقانه معنا

فصل7: منابع تجربی معنا

فصل8: مرحله گذار

 

کتاب های مرتبط با معنادرمانی گروهی برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته (راهنمای درمان)