1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اصول کلی تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های ویژه
اصول کلی تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های ویژه جامعه نگر
اصول کلی تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های ویژه جامعه نگر جامعه نگر  

اصول کلی تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های ویژه

کد کتاب 121220

کتاب اصول کلی تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های ویژه

تعداد صفحه
148
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول کلی تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های ویژه

دارای 8% تخفیف  

کتاب اصول کلی تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های ویژه

با تاکید بر بیماران داخلی،جراحی، سوختگی و نوزادان

 با بهره گیری از آخرین مقالات و منابع در زمینه تهویه مکانیکی

 پرداختن به گروه‌های مختلف بیماران تحت درمان در بخش‌های ویژه

 

 

کتاب اصول کلی تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های ویژه

فصل 1: تهویه مکانیکی

فصل 2: جداسازی از ونتیلاتور

فصل 3: اصول تهویه مکانیکی و جداسازی در بیماران ضربه به سر

فصل 4: اصول تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران جراحی قلب

فصل 5: اصول تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران سوختگی

فصل 6: اصول تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماریهای حاد و مزمن ریوی

فصل 7: اصول تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در نوزادان

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند