1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی زنان
  4. زن در اجتماع نگاهی به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان ایرانی
زن در اجتماع نگاهی به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان ایرانی ارجمند
زن در اجتماع نگاهی به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان ایرانی ارجمند ارجمند  

زن در اجتماع نگاهی به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان ایرانی

کد کتاب 121219

کتاب زن در اجتماع

نگاهی به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان ایرانی

تعداد صفحه
308
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید زن در اجتماع نگاهی به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان ایرانی

دارای 2% تخفیف  

کتاب زن در اجتماع نگاهی به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان ایرانی

کتاب زن در اجتماکند ع نگاهی به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان ایرانی

این کتاب، وضعیت کلّی زنان ایران را از زوایای مختلف و در مقایسه با وضعیت سایر زنان نقاط جهان واکاوی نماید. سعی شده جنبه‏ های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، روانی و حقوقی قانونی زنان بررسی گردد. کتاب شامل ده فصل است. فصل اول در بارۀ عشق و سیر تحول تاریخی ، فصل دوم در مورد ازدواج و ابعاد گوناگون ازدواج و طلاق شامل چند همسری، ازدواج موقت و مجدد تا ازدواج‌های اجباری و نقش مذهب در ازدواج‌ و هم‌‌چنین مقوله ی خیانت که پدیده‌ای نسبتا جدید و رو به افزایش در جامعه ایران است کنکاش می‏کند. . در فصول دیگر نقش زن در خانواده، زنان و مادری و زن و طلاق و بررسی نکات بسیاری از عوارض روانی اجتماعی و حقوقی انواع طلاق‌ها در کشورمان که مجدداً از آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است. و درآخر،نکات مربوط به جهیزیه و مهریه، اعتیاد، خودکشی و خشونت علیه زنان در ایران و جهان به بحث گذاشته می‏شود. در فصل پایانی کتاب لوایح قانونی مربوط به ازدواج و طلاق و کلیه مباحث ذکر شده به‌ویژه قوانین حمایت از خانواده مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.

 

کتاب زن در اجتماع نگاهی به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان ایرانی

فصل1: زنان و عشق

فصل2: زنان و ازدواج( چند همسری،ازدواج مجدد،ازدواج موقت...)

فصل3: زنان و خانواده

فصل4: زنان و مادری

فصل5: زنان و طلاق

فصل6: زنان و خشونت

فصل7: زنان، مهریه و جهیزیه

فصل8: زنان و اعتیاد

فصل9: زنان و خودکشی

فصل10: زنان و قانون و لوایح قانونی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند