<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. آموزش تنظیم عاطفه
آموزش تنظیم عاطفه ارجمند
آموزش تنظیم عاطفه ارجمند ارجمند  

آموزش تنظیم عاطفه

کد کتاب 121213

کتاب آموزش تنظیم عاطفه

راهنمای متخصصان بالینی

تعداد صفحه
304
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آموزش تنظیم عاطفه

دارای 3% تخفیف  

کتاب آموزش تنظیم عاطفه

کتاب آموزش تنظیم عاطفه

در  این کتاب، آموزش تنظیم عاطفه (هیجان) را به‌عنوان مداخله‌ای فراتشخیصی طراحی شده است که به طور سیستماتیک، راهبردهای رویکردهای درمانی مختلف از قبیل درمان شناختی رفتاری، مداخلات مبتنی بر توجه‌آگاهی، درمان متمرکز بر هیجان و رفتار درمانی دیالکتیکی را با هم ادغام و یکپارچه کرده است. به‌طور کلی، آموزش تنظیم عاطفه را هم می‌توان به‌عنوان مداخله‌ای پیشگیرانه و هم مداخله‌ای کمکی در کنار دیگر درمان‌ها به‌کار گرفت.

 

کتاب آموزش تنظیم عاطفه

فصل1: مقدمه

فصل2: تنظیم هیجان: تعریف و ارتباط آن با سلامت روان

فصل3: مدل مقابله انطباقی با هیجان ها (ACE Model)

فصل4: چگونه نقص های تنظیم هیجان به مشکلات سلامت روانی منجر می شوند؟

فصل5: بررسی اجمالی درمان های فعلی که مهارت های تنظیم هیجان را افزایش می دهند

فصل6: : شکل گیری برنامه "آموزش تنظیم عاطفه" (ART)

فصل7: : رهنمودهایی برای اجرای موثر ART

فصل8: آمایش و شکل کلی برنامه آموزش.

فصل9: واحد اول ART : معرفی و آموزش روانی

فصل10: : واحد دوم ART : آرام سازی عضلانی و تنفسی

فصل11: واحد سوم ART : آموزش روانی بخش دوم )اهمیت تمرین منظم

فصل12: واحد چهارم ART : آگاهی بدون قضاوت

فصل13: واحد پنجم ART : پذیرش و تحمل.

فصل14: واحد ششم ART : خودحمایتی مهرورزانه

فصل15: واحد هفتم ART : تحلیل هیجان ها

فصل16: واحد هشتم ART : تغییر هیجان ها

فصل17: : واحد نهم ART : تمرینات مقابله ای بیشتر برای حالتهای عاطفی مهم

فصل18: ارزیابی برنامه، یافته های اثربخشی و رهنمودهایی برای آینده

فصل19: محدودیت ها و مسیرهای آینده برنامه ART

فصل20: خلاصه

کتاب های مرتبط با آموزش تنظیم عاطفه