1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. برنامه درمان شناختی رفتاری غلبه بر مشکلات کنترل تکانه (کتاب کار)
برنامه درمان شناختی رفتاری غلبه بر مشکلات کنترل تکانه (کتاب کار) ارجمند
برنامه درمان شناختی رفتاری غلبه بر مشکلات کنترل تکانه (کتاب کار) ارجمند ارجمند  

برنامه درمان شناختی رفتاری غلبه بر مشکلات کنترل تکانه (کتاب کار)

کد کتاب 121211

کتاب برنامه درمان شناختی رفتاری غلبه بر مشکلات کنترل تکانه (کتاب کار)

مجموعه درمان‌های اثربخش

تعداد صفحه
140
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید برنامه درمان شناختی رفتاری غلبه بر مشکلات کنترل تکانه (کتاب کار)

دارای 2% تخفیف  

کتاب برنامه درمان شناختی رفتاری غلبه بر مشکلات کنترل تکانه (کتاب کار)

کتاب برنامه درمان شناختی رفتاری غلبه بر مشکلات کنترل تکانه (کتاب کار)

 این کتاب کار مبتنی بر مفاهیم درمان شناختی رفتاری بوده و به‌ این منظور طراحی شده تا در تغییر رفتارهای تکانشی ناخواسته‌ به شما کمک کند. برنامه حاضر متشکل از شش جلسه همراه با یک جلسه اختیاری برای خانواده است و به‌صورت علمی اعتبارسنجی شده و اثربخشی آن برای کمک به افراد، در راستای غلبه بر مشکلات کنترل تکانه‌، اثبات‌شده است. همچنین در این کتاب شما در مورد مشکل و نحوه شناسایی موقعیت‌ها یا رخدادهایی که تکانه‌های شما را برمی‌انگیزانند، و نیز راهبردهایی جهت مدیریت این برانگیزان‌ها آموزش خواهید دید. این کتاب کار، تمامی فرم‌ها و کاربرگ‌های مورد نیاز را نیز در بردارد.

کتاب برنامه درمان شناختی رفتاری غلبه بر مشکلات کنترل تکانه (کتاب کار)

فصل1: معرفی برنامه

فصل: آموزش و بالا بردن انگیزه

فصل3: برنامه ریزی مالی

فصل4: مداخلات رفتاری

فصل5: مواجهه تجسمی

فصل6: شناخت درمانی باورهای تکانشی

فصل7: پیشگیری از عود

فصل8: جلسه خانواده (اختیاری)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند