1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. ایمان ازدیدگاه روان شناسی مثبت
ایمان ازدیدگاه روان شناسی مثبت ارجمند
ایمان ازدیدگاه روان شناسی مثبت ارجمند ارجمند  

ایمان ازدیدگاه روان شناسی مثبت

کد کتاب 121208

کتاب ایمان ازدیدگاه روان شناسی مثبت

تعداد صفحه
352
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ایمان ازدیدگاه روان شناسی مثبت

دارای 8% تخفیف  

کتاب ایمان ازدیدگاه روان شناسی مثبت

کتاب ایمان ازدیدگاه روان شناسی مثبت

کتاب حاضر، مجموعه‌ای است به منظور معرفی یافته‌های تجربی درباره دین از چشم‌انداز روان‌شناسی مثبت. نویسندگان کتاب هدفشان معرفی نقش مثبت و سازنده ایمان در حوزه‌های مختلف روان‌شناسی مثبت مانند عواطف مثبت، رفتار، شناخت، روابط و جامعه بوده است. با توجه به تخصص اصلی نویسندگان کتاب که روان‌شناسی بالینی است الزامات و اقتضائات بالینی یافته‌های تجربی در انتهای هر فصل نیز آمده است که این شیوه نزدیک کردن ذهن خواننده به کاربست و عملیاتی کردن یافته‌ها کتاب را جذاب‌تر و کاربردی‌تر کرده است. مترجمان خواندن این کتاب را به همه خوانندگان در حوزه‌های مختلف روان‌شناسی، مشاوران، روان‌درمانگران و همنچنین علاقمندان در حوزه روان‌شناسی دین توصیه می‌کنند.

کتاب ایمان ازدیدگاه روان شناسی مثبت