1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. تاریخ دارالمجانین در ایران
تاریخ دارالمجانین در ایران

تاریخ دارالمجانین در ایران

کد کتاب 121206

کتاب تاریخ دارالمجانین در ایران

تعداد صفحه
160
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید تاریخ دارالمجانین در ایران

دارای 3% تخفیف  

کتاب تاریخ دارالمجانین در ایران

کتاب تاریخ دارالمجانین در ایران

این کتاب،با هدف شناسایی ویژگی‌های این مراکز از تأسیس دارالفنون تا پایه‌گذاری دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، به بررسی رشد و تکامل و تحول این نهادهای تمدنی پرداخته و آنها را از جنبه‌های مختلف تاریخی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده ‌است. این کتاب، مبتنی بر منابع دست ‌اول و اسناد تاریخی است و مطالب، با بررسی 87 سال تحولات دارالمجانین در ایران، نوشته شده است که در نهایت با تأسیس دانشكده پزشكی دانشگاه تهران در سال 1317 هجری شمسی ختم می‌شود.

 

کتاب تاریخ دارالمجانین در ایران

کتاب های مرتبط با تاریخ دارالمجانین در ایران