1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول)
الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول)

الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول)

کد کتاب 121192

کتاب الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول)

مدرسه کیفی از نظریه تا کاربست

تعداد صفحه
256
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول)

دارای 3% تخفیف  

کتاب الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول)

کتاب الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد ا )

این کتاب به‌صورت عملی به معلم‌ها کمک می‌کند مقتضیات فزاینده و متغیر کلاس‌های درس امروزی را به‌خوبی مدیریت کنند. بهترین نتایج نظری و همچنین پژوهشیِ موجود در قالبی بیان شده‌اند که در کلاس‌های درس واقعی مؤثر واقع می‌شوند. هدف این کتاب الهام‌بخشی به معلم‌ها است تا با به‌کارگیری روش‌ها، فنون و اعتمادی که به آن نیاز دارند، عملکردی مؤثر در تمام کلاس‌های درس داشته باشند. کتاب الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه بر این ایده بنا شده که تغییر معنادار از درون به بیرون رخ می‌دهد.اگر می‌خواهیم کیفیت را به حرفه خودمان یعنی معلمی و نیز به زندگی شخصی‌مان بیفزاییم، باید از جایی شروع کنیم که بیشترین تأثیر را داریم: از خودمان. همچنین این کتاب بر تجربه‌های نویسنده به‌عنوان معلم مدارس دولتی و بر اعتقادی محکم به اصول تئوری انتخاب و واقعیت‌درمانی استوار است. مهم‌ترین هدف این کتاب، ارائه نظراتی درخصوص کیفیت برای معلمان کنونی و معلم‌های آتی، و همچنین ایده‌هایی درباره این موضوع است که چطور می‌توان این نظرات را هم در زندگی شخصی و هم در حرفه انتخابی خود به کار گرفت.

کتاب الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد ا )

کتاب های مرتبط با الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول)