1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. جعبه ابزار رفتاردرمانی شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان
جعبه ابزار رفتاردرمانی شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان ارجمند

جعبه ابزار رفتاردرمانی شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان

کد کتاب 121191

کتاب جعبه ابزار رفتاردرمانی شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان

بیش از 200 کاربرگ و تمرین برای کودکان و نوجوانان دچار آسیب روانی

تعداد صفحه
264
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید جعبه ابزار رفتاردرمانی شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان

دارای 3% تخفیف  

کتاب جعبه ابزار رفتاردرمانی شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان

کتاب جعبه ابزار رفتاردرمانی شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان

این کتاب بیش از 200 کاربرگ و فعالیت را در بر می‌گیرد که براساس رویکرد رفتاردرمانی شناختی برای کودکان و نوجوانان دچار شش اختلال شایع طراحی شده است و به عنوان یک کتاب خودیاری در این زمینه تألیف و ترجمه شده است که در راستای درمان و با راهنمایی درمانگر یا سرپرست (والدین) تکمیل می‌گردد.

کتاب جعبه ابزار رفتاردرمانی شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان

کتاب های مرتبط با جعبه ابزار رفتاردرمانی شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان