1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم
بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم ارجمند
بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم ارجمند ارجمند  

بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

کد کتاب 121186

کتاب بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

تعداد صفحه
280
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

دارای 2% تخفیف  

کتاب بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

کتاب بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

همه کودکان دارای اوتیسم به علت نارسایی‌های متعدد در زمینه مهارت‌های اجتماعی و بازی روزبه‌روز منزوی‌تر می‌شوند و فرایند اکتساب مهارت‌های شناختی و ارتباطی در آنها با مشکل مواجه می‌شود.  پژوهش‌های علمی متعددی انجام شده است تا مداخلات علمی از غیرعلمی متمایز شود و کارآیی و کارآمدی روش‌های درمانی افزایش یابد. این پژوهش‌ها می‌بایست به‌عنوان منبعی برای انتخاب بهترین درمان‌های علمی به کار گرفته شوند. این کتاب در راستای ارتقای مهارت‌های اجتماعی و بازی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم، روش‌های درمانی علمی و مداخلاتی را معرفی می‌کند که پژوهش‌های دقیقی بر روی آنها انجام شده است.

کتاب بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند