1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. آشتی با ذهن چگونه با توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی، منتقد درون خود را مهار کنیم
آشتی با ذهن چگونه با توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی، منتقد درون خود را مهار کنیم ارجمند
آشتی با ذهن چگونه با توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی، منتقد درون خود را مهار کنیم ارجمند ارجمند  

آشتی با ذهن چگونه با توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی، منتقد درون خود را مهار کنیم

کد کتاب 121180

آشتی با ذهن

چگونه با توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی، منتقد درون خود را مهار کنیم

تعداد صفحه
232
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آشتی با ذهن چگونه با توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی، منتقد درون خود را مهار کنیم

دارای 8% تخفیف  

کتاب آشتی با ذهن چگونه با توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی، منتقد درون خود را مهار کنیم

کتاب آشتی با ذهن چگونه با توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی، منتقد درون خود را مهار کنیم