1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. بیوشیمی پرستاری و مامایی
بیوشیمی پرستاری و مامایی آییژ
بیوشیمی پرستاری و مامایی آییژ آییژ  

بیوشیمی پرستاری و مامایی

کد کتاب 100211

کتاب بیوشیمی پرستاری و مامایی

تعداد صفحه
272
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوشیمی پرستاری و مامایی

دارای 2% تخفیف  

کتاب بیوشیمی پرستاری و مامایی
 

کتاب بیوشیمی پرستاری و مامایی

فصل1: پایه بیوشیمی

فصل2: اسید آمینه و پروتئبن ها

فصل3: آنزیم ها

فصل4: ویتامین ها

فصل5: مروری بر متابولیسم

فصل6: کربوهیدرات ها

فصل7: لیپیدها

فصل8: اسیدهای آمینه

فصل9: نوکلئوتیدها

فصل10: یکپارچگی متابولیسم انرژی

فصل11: هورمون ها

فصل12: بیوشیمی دوره ماهیانه و دوران بارداری

فصل 13: پرستار و آزمایشگاه بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند