1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی تحلیلی
  5. صورت بندی روان پویشی
صورت بندی روان پویشی ارجمند
صورت بندی روان پویشی ارجمند ارجمند  

صورت بندی روان پویشی

کد کتاب 121072

کتاب صورت بندی روان پویشی

تعداد صفحه
320
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید صورت بندی روان پویشی

دارای 2% تخفیف  

کتاب صورت بندی روان پویشی

کتاب صورت بندی روان پویشی

این کتاب به دانشجویان و کارورزان در تمام زمینه‌های سلامت روان روشی واضح؛ کاربردی و اجرایی برای تدوین صورت‌بندی روان‌پویشی با تأکید بر مرحله‌های زیر ارائه می‌دهد: توصیف مشکلات و الگوها - بررسی تاریخچه رشدی - ارتباط برقرار کردن میان مشکلات و الگوها با تاریخچه با استفاده از ایده‌هایی سازمان‌یافته درباره رشد دیدگاه‌های منحصربه ‌فرد و جدید در این کتاب تئوری‌های روان‌پویشی را با ایده‌هایی درخصوص نقش ژنتیک، تروما و مشکلات شناختی و هیجانی اولیه در رشد ترکیب می‌کند تا از این رهگذر متخصصان را در ایجاد صورت‌بندی مؤثر یاری برساند.

کتاب صورت بندی روان پویشی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند