1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. تجهیزات و فیزیک فراصوتی هدریک
تجهیزات و فیزیک فراصوتی هدریک اطمینان
تجهیزات و فیزیک فراصوتی هدریک اطمینان اطمینان  

تجهیزات و فیزیک فراصوتی هدریک

کد کتاب 102107

کتاب تجهیزات و فیزیک فراصوتی هدریک

تعداد صفحه
750
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تجهیزات و فیزیک فراصوتی هدریک

دارای 10% تخفیف  

کتاب تجهیزات و فیزیک فراصوتی هدریک

کتاب تجهیزات و فیزیک فراصوتی هدریک

فهرست مطالب

اصول فیزیک فراصوت

تضعیف در بافت

مبانی رایانه ای

مبدل های تک عنصری:ویژگی ها

مبدل های تک عنصری:ارسال و دریافت اکو

تجهیزات و اصول تصویر برداری ایستا

تشکیل تصویر در تصویربرداری بهنگام

مبدل های فراصوتی بهنگام

تجهیزات فرا صوت بهنگام

پردازش تصویر و سیگنال دیجیتال

کیفیت تصویر

آرتیفکت های تصویر

همودیامیک

فیزیک و تجهیزات داپلر

تحلیل طیف داپلر

تصویر برداری داپلر

اسکن m مد

مواد حاجب

ابزار های ثبت تصویر

سیستم تبادل و بایگانی تصویر

شدت و توان

اثر های بیولوژیکی

ایمنی کلینیکی

آزمون عملکرد

کنترل کیفیت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند