1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد1
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد1 ارجمند

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد1

کد کتاب 121058

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد1

ویرایش چهاردهم

با مقدمه: دکتر پروین بابایی

تعداد صفحه
744
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد1

دارای 3% تخفیف  

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد1

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد1

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد1

بخش نهم : دستگاه عصبی: اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی

بخش دهم : دستگاه عصبی: حس های ویژه

بخش یازدهم : دستگاه عصبی : نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

بخش دوازدهم : فیزیولوژی دستگاه گوارش

بخش سیزدهم : متابولیسم و تنظیم دما

بخش چهاردهم : غدد درون ریز و تولید مثل

بخش پانزدهم : فیزیولوژی ورزشی

کتاب های مرتبط با فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد1