1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. نکات طلایی پرستاری بیماری های کودکان
نکات طلایی پرستاری بیماری های کودکان آناطب
نکات طلایی پرستاری بیماری های کودکان آناطب آناطب  

نکات طلایی پرستاری بیماری های کودکان

کد کتاب 121039

کتاب نکات طلایی پرستاری بیماری های کودکان

تعداد صفحه
333
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نکات طلایی پرستاری بیماری های کودکان

دارای 15% تخفیف  

کتاب نکات طلایی پرستاری بیماری های کودکان

کتاب نکات طلایی پرستاری بیماری های کودکان

کتاب نکات طلایی پرستاری بیماری های کودکان

فهرست مطالب

فصل1: بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با آنومالی

فصل2: مراقبت های خانواده محور

فصل3: اختلالات آب و الکترولیت ها

فصل4: اختلالات کلیوی

فصل5: اختلالات تنفسی

فصل6: اختلالات گوارشی

فصل7: اختلالات قلبی

فصل8: اختلالات خون

فصل9: اختلالات عصبی-شناختی